Echipa Constructii Targu Mures

Rapidproiect S.R.L

Echipa Constructii Targu Mures reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Echipa Constructii Targu Mures: Rapidproiect S.R.L.

  Proiectare retele de alimentare cu apa si canalizare pentru localitati, elaborare documentatii pentru aviz si autorizatie pentru Apele Romane. Din 1991 de la data infiintarii societatea a elaborat peste 1000 de proiecte si peste 300 de documentatii pentru Apele Romane.

  Firma dispune de specialisti si muncitori de inalta calificare in domeniu, care stau la dispozitia oricarui beneficiar, cu gasirea de solutii performante in domeniul nostru de activitate.

Poluantii care pot conduce la dificultati in procesul de producere a apei potabile sunt:

  1.  azotatii
  2.  azotitii;
  3.  azotul amoniacal (amoniu);
  4.  hidrogenul sulfurat;
  5.  fierul;
  6.  manganul.

  La alegerea sursei de apa trebuie sa se tina seama atat de aspectele cantitative cat si calitative. Determinarea calitatii sursei de apa trebuie sa se realizeze pe o perioada de timp de cel putin 1 an prin analize lunare. Analiza calitatii apei trebuie sa furnizeze informatii privind caracteristicile fizicochimice, biologice, bacteriologice si radioactive. Parametrii monitorizati sunt cei din legislatia privind calitatea apei potabile, in vigoare. Metodele de analiza vor fi conforme standardelor in vigoare la momentul respectiv.

  Proiectarea sistemelor de alimentare cu apa trebuie sa aiba la baza studii hidrochimice si de tratabilitate, in functie de sursa de apa (subterana, de suprafata).

Servicii

  • executie si reparatii constructii civile, industriale si agrozootehnice, drumuri si poduri, monumente de arta, cladiri istorice si obiective de interes turistic;
  • instalatii in constructii: termice, sanitare, electrice, de gaz si de aer conditionat;
  • lucrari de izolatii speciale.

Galerie foto